DE PRAKTIJK

Amsterdam International Water Week

De Amsterdam International Water Week (AIWW) was in vele opzichten een hoogtepunt. Met een record aantal deelnemers voor zowel de AIWW conferentie als de Aquatech beurs en met concrete resultaten onderstreepte Nederland zijn reputatie op watergebied.

De AIWW heeft zich in 2017 nog meer dan voorheen bewezen als belangrijk platform voor waterexperts van over de hele wereld. De AIWW maakt van Nederland een belangrijke internationale hub voor kennisuitwisseling, consortiavorming, innovatie en netwerken.

Nieuw in 2017 was de wereldwijde inbreng van actuele watervraagstukken waarvoor oplossingen werden gezocht en gevonden door de juiste organisaties aan elkaar te koppelen Uiteraard stond daarbij ook de Nederlandse waterexpertise in de belangstelling. Daarnaast kon Nederland zich krachtig positioneren als belangrijk kenniscentrum voor een integrale, innovatieve aanpak op water. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van governance en finance bij projectontwikkeling en het aangaan van partnerschappen.

De AIWW werd geopend door onze minister-president Rutte. Hij zette daarmee de toon voor een bijeenkomst met belangrijke influentials zoals ministers, burgemeesters en CEO’s uit de hele wereld. Zij deden actief mee in het AIWW Leaders Forum op de thema’s Resilient Cities, Industries en Utilities, waarbij NWP verantwoordelijk was voor het eerste thema.

Nederland is internationale hub voor kennisuitwisseling, consortiavorming, innovatie en netwerken.

Menno Holterman
Nijhuis Industries en AIWW managing board

‘Let’s achieve real breakthroughs’ geeft onze ambitie weer om samen met meer dan 1200 deelnemers aan de conferentie een platform te bieden voor de implementatie van oplossingen.’

NAAR HET BLOG

De AIWW werd geopend door onze minister-president Rutte. Hij zette daarmee de toon voor een bijeenkomst met belangrijke influentials zoals ministers, burgemeesters en CEO’s uit de hele wereld. Zij deden actief mee in het AIWW Leaders Forum op de thema’s Resilient Cities, Industries en Utilities, waarbij NWP verantwoordelijk was voor het eerste thema.

Prachtig resultaat van AIWW was de ondertekening van negen Amsterdam Agreements. Met deze overeenkomsten spreken vele toonaangevende bedrijven, kennisinstituten en overheden de intentie uit om samen te gaan werken aan uitdagende watervraagstukken.

Eén van deze Amsterdam Agreements is de samenwerking tussen NWP en de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO. Beide partijen ondertekenden een Memorandum of Understanding om financiële expertise en waterexpertise samen te brengen.

Amsterdam Agreements: samenwerken aan uitdagende watervraagstukken.

AIWW IN CIJFERS
AIWW conferentie:
1.248 bezoekers uit 89 landen
233 sprekers in 25 sessies
9 Amsterdam Agreements

AQUATECH
20.490 bezoekers uit 139 landen
928 exhibitors op Aquatech
46 deelnemers in het Netherlands Water Pavilion, het grootste paviljoen tot nu toe

Op de Aquatech beursvloer realiseerde NWP, samen met Water Alliance en ENVAQUA met 46 deelnemende partijen het grootste Nederlandse paviljoen tot nu toe. Dwars door het paviljoen liep de Innovation Avenue, waar Nederlandse innovaties werden uitgelicht. Daarnaast bood het paviljoen een belangrijke ontmoetingsplaats voor Nederlandse bedrijven en internationale bezoekers.

NWP is samen met de RAI en IWC hoofdorganisator van de Amsterdam International Water Week. In 2017 vond de vierde editie plaatst. Onze inspanningen werden mogelijk gemaakt door het programma Partners voor Water, 16 sponsoren en betalende deelnemers aan de AIWW conferentie.

Nederlands paviljoen is belangrijke ontmoetingsplek.

DUTCH WATER TECHNOLOGY

Andere praktijkverhalen

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send