DE PRAKTIJK

Bredere en duurzame toekomst

Met YEP geloven NWP en het ministerie van Buitenlandse Zaken in het vermogen en de ambitie van jonge professionals om zich in te zetten voor een betere, meer duurzame wereld. Daarom hebben we in 2017 hard gewerkt aan toekomstscenario’s voor YEP Programmes, in het zogenoemde GO YEP-traject.

Het YEP-programmabureau heeft samen met de Deloitte Impact Foundation in 2017 een strategie ontwikkeld voor uitbreiding van het programma en de toevoeging van nieuwe thema’s. We hebben de ambitie om YEP uit te breiden met het thema duurzame energie om zo de nexus water – voedsel – energie te completeren. Bij deze uitbreiding kijken we ook naar de trends onder onze YEP-partners.

Op 1 september 2017 werd de YEP Visionary Day gehouden om de toekomst van YEP Programmes te bespreken met onze belangrijke stakeholders. In oktober hebben we onze Visie 2030 vervolgens gepresenteerd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar hebben we goede afspraken gemaakt over de toekomst:

  • In 2018 gaan we verder met het aangaan van tweejarige contracten voor YEP Water en YEP Agrofood
  • YEP gaat een voorstel uitwerken voor uitbreiding van YEP Agrofood, waarna de einddatum gelijk wordt getrokken met die van YEP Water (31 december 2020)
  • YEP gaat een voorstel indienen voor de inceptiefase van YEP Energy

We hebben de ambitie om YEP uit te breiden met nieuwe thema’s

START-UPS EN MKB

 

‘Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat het aandeel MKB-bedrijven en start-ups onder de partners van YEP toeneemt.’

 

INFOGRAPHIC

Een groot deel van onze YEP-partners, organisaties die posities aanbieden, bestaat uit MKB’ers en startups. De ondersteuning van deze partijen past goed bij een van de ambities van de Topsector Water en de Topsector Agri & Food: het ondersteunen van MKB’s en start-ups als onderdeel van de ambitie om de impact in het buitenland te vergroten. Concrete ambitie is het verdubbelen van hun omzet.

Deloitte stelde vast dat het aandeel van MKB-bedrijven en startups onder de partners van YEP toeneemt; in 2016 ging het al om ruim de helft van het totaal. Sinds de start van YEP Agrofood nam het totale aantal YEP-jaren (het aantal Young Experts vermenigvuldigd met de tijd dat ze aan YEP deelnemen) met 41% toe.

Ondersteunen van MKB’s en start-ups is onderdeel van de ambitie: Meer impact in het buitenland.

Andere praktijkverhalen

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send