DE PRAKTIJK

Portfolio Nederlandse Watertechnologie

Een ware etalage voor de Nederlandse watertechnologie om haar bijzondere en innovatieve expertise te tonen. Dat is de website dutchwatertechnology.com die begin november 2017 tijdens de Amsterdam International Water Week werd gelanceerd.

NWP realiseerde de website Dutchwatertechnology.com en liet ook een flyer en een video maken. Met de slogan ‘Revolutionizing the watercycle’ maken we de Nederlandse watertechnologie sector zichtbaar. We focussen in het bijzonder op de innovatieve kracht van het MKB. Kleinere bedrijven hebben veel te bieden op het gebied van watertechnologie, maar vinden het vaak een uitdaging om internationale markten aan te boren.

De website,  gefinancierd door TKI Watertechnologie en het Partners voor Water programma, geeft een overtuigend beeld van de kracht van de Nederlandse watertechnologiesector en zoomt daarbij in op drie deelgebieden: steden, industrie en landbouw. We laten zien wat de Nederlandse expertise op die drie gebieden inhoudt en geven voorbeelden van bijzondere innovaties. Daarnaast ontsluiten we de niche-expertise van de Nederlandse sector via de verschillende stadia van de watercyclus. Dit geeft een duidelijk beeld van de toepasbaarheid van de geboden innovatie zoals nutriënten terugwinning uit afvalwater, hergebruik van water door industrieën en slim watergebruik in steden en landbouw.

Met ‘Revolutionizing the watercycle’ maken we de Nederlandse watertechnologie sector zichtbaar.

THE WATER CYCLE

 

Het Dutch watertechnology portfolio brengt de niches van de Nederlandse watertechnologie sector in kaart.

Ook bij de watertechnologiecampagne werkten wij samen met Water Alliance en ENVAQUA. Opdrachtgever was TKI Watertechnologie, onderdeel van de Topsector Water & Maritiem. TKI staat voor Topconsortia Kennis en Innovatie. Binnen het TKI Watertechnologie werken private partijen en kennisinstituten samen aan onderzoeksprojecten. TKI richt zich normaal gesproken voornamelijk op Nederlandse partijen en ontwikkelingen op de Nederlandse markt. Maar in het licht van de exportpotentie, verdienen geslaagde innovatieve watertechnologieprojecten ook een internationaal podium. Vanuit die visie is de website ontwikkeld. 

Geslaagde innovatieve watertechnologieprojecten verdienen een internationaal podium.

DUTCH WATER TECHNOLOGY

Andere praktijkverhalen

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send