DE PRAKTIJK

Europa

Impact in het buitenland: dat hoeft niet altijd ver weg te zijn. De Nederlandse watersector is ook zeer geïnteresseerd in Europa. Dat is immers met afstand de belangrijkste internationale afzetmarkt. Daarom ondernam NWP in 2017 verschillende activiteiten in Europa, ondersteund vanuit het programma Partners voor Water.

Ondertekening MoU door Poznan en NWP tijdens de Amsterdam International Water Week.

Het is een kwestie van lange adem, maar dan leveren de inspanningen wél resultaten op. Zoals in Polen en in de Balkan.

In Polen haalde bijvoorbeeld Ingenieursadviesbureau Sweco een opdracht van 5,5 miljoen euro binnen voor de bescherming tegen overstromingen langs twee rivieren, de Vistula en de Oder. In de Balkan waren er concrete opdrachten voor bijvoorbeeld Royal HaskoningDHV, Deltares en Vewin. De Balkan is voor de watersector een zeer interessante opkomende markt en is daarom als belangrijke regio opgenomen in het Partners voor Water programma 2016-2021.

We hebben in 2017 op verschillende manieren de positie van de Nederlandse watersector in Europa versterkt. Zo hebben we de vorming van internationale consortia gestimuleerd voor projecten in onder meer Italië, de Balkan en Polen en meer dan twintig uitgaande missies mede georganiseerd. We proberen steeds kansrijke combinaties te maken. Je ziet gewoon dat coalities wérken, dat je daarmee ver kunt komen. Onze focus is niet alleen gericht op het zaken doen in Europa, we zijn er ook onderdeel van. Het is ook in ons belang om Europa sterker te maken. We gaan na waar we als Nederlandse sector echt in uitblinken, om vervolgens op zoek te gaan naar mogelijkheden om onze krachten te bundelen met andere landen. Daarom zijn die internationale consortia van groot belang.

We hebben in 2017 op verschillende manieren de positie van de Nederlandse watersector in Europa versterkt.

‘Mede dankzij NWP hebben we deze week goede contacten gelegd met het nieuwe ministerie en met potentiële nieuwe opdrachtgevers.’

 

 Gijs Hendriks
Boskalis

NAAR HET BLOG

De uitdagingen en kansen in Europa zijn legio. Door Europese regelgeving, denk aan onder andere de Kaderrichtlijn Water, de Hoogwater richtlijn en regelgeving rondom fosfaatterugwinning, moeten veel landen aan bepaalde normen voldoen. De Nederlandse watersector werkt continue aan deze uitdagingen, niet alleen in eigen land maar ook daarbuiten. De uitdagingen vragen ook om een sterke Europese krachtenbundeling en een gezamenlijke aanpak. Uiteraard blijft ook klimaatadaptatie een cruciaal onderwerp waar de Nederlandse watersector in Europa haar toegevoegde waarde kan laten zien.

Vanuit NWP zorgen we dat we op de hoogte zijn van de huidige en toekomstige wateropgaves van de landen om ons heen. Waar zijn concrete projecten op komst, en welke (Europese) aanbestedingen komen er aan? Deze informatie verkrijgen we door de netwerken die we opbouwen dankzij het programma Partners voor Water. Uiteraard werken we waar mogelijk dankbaar samen met de Nederlandse ambassades in de betreffende landen.

De Europese uitdagingen vragen om een gezamenlijke aanpak.

Andere praktijkverhalen

DE PRAKTIJK
Resilient Cities
DE PRAKTIJK
Latijns-Amerika
Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send