DE PRAKTIJK

Kenya Innovative Finance Facility for Water

De Kenya Innovative Finance Facility for Water (KIFFWA) mobiliseert nieuwe vormen van financiering voor de watersector in Kenia. NWP levert expertise voor KIFFWA, in opdracht van de Nederlandse ambassade in Kenia.

Tot en met 2019 wil KIFFWA 15 tot 30 waterinitiatieven financieren, voor een bedrag van 50 tot 150 miljoen euro. Dat doet KIFFWA met een startkapitaal van 10 miljoen euro. Het project levert inzicht in nieuwe, werkbare financieringsconstructies waar ook de Nederlandse watersector van kan profiteren.

De slechte watersituatie van Kenia leidt tot problemen voor de samenleving, de economie en het milieu. De vraag naar water (drinkwater, landbouw, industrie) zal de komende jaren bovendien sterk stijgen. Enorme investeringen zijn daarom noodzakelijk: het National Water Plan 2030 gaat uit van investeringen van 2 miljard dollar per jaar.

De overheid heeft bij lange na niet de mogelijkheden om zelf de financiering rond te krijgen. Dergelijke bedragen kunnen niet alleen uit de publieke middelen worden betaald. Er moeten andere bronnen worden aangeboord. In dit verband zijn er twee uitdagingen. Aan de ene kant ontbreekt het aan projecten die voldoende uitgewerkt zijn om investeerders te kunnen aantrekken. En aan de andere kant ontbreekt het bij investeerders aan kennis over de watersector in Kenia, waardoor ze terughoudend zijn.

KIFFWA verschaft in een vroeg stadium kapitaal voor het ontwikkelen van initiatieven en treedt zo feitelijk op als mede-ontwikkelaar. Tegelijkertijd levert KIFFWA expertise om een project ook in financiële zin zo te structureren dat het interessant wordt voor investeerders.

Met KIFFWA geven we een internationaal voorbeeld voor de financiering van waterinitiatieven in opkomende markten.

National Water Plan

Het Keniaanse ‘National Water Plan 2030’ geeft aan dat jaarlijks een bedrag van twee miljard dollar nodig is om problemen in de water sector aan te pakken.

De eerste zeven projecten van KIFFWA zijn het opzetten van het Kenya Pooled Water Fund (KPWF) en het ontwikkelen van zes drinkwaterprojecten die via KPWF door lokale institutionele beleggers gefinancierd zullen worden. Het KPWF verkoopt namelijk obligaties aan lokale institutionele investeerders zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen. Het opgehaalde geld wordt vervolgens langlopend uitgeleend aan een selectie van zes drinkwaterbedrijven.

Daarnaast werkt KIFFWA nu aan verschillende projecten in Kenia waaronder een bulkwaterproject voor een landbouwbedrijf en de lokale drinkwatervoorziening, een waterkrachtproject en een project met watermeters bij de bron waardoor beter inzicht wordt verkregen in het waterverbruik. Het waterverbruik kan vervolgens bij de gebruikers in rekening worden gebracht. Deze projecten zijn goedgekeurd in 2017 door de ‘investment committee’ van KIFFWA. Het is de bedoeling dat KIFFWA zijn eigen investeringen terugverdient en na 2019 op eigen kracht verder kan.

Het is de bedoeling dat KIFFWA na 2019 op eigen kracht verder kan.

Andere praktijkverhalen

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send