DE PRAKTIJK

Kustbescherming Egypte

Nederland heeft Egypte ondersteund bij de succesvolle financieringsaanvraag aan het Green Climate Fund, voor een bedrag van 31,4 miljoen dollar, voor de ontwikkeling van klimaatbestendige bescherming van de noordkust van Egypte.

Nederland heeft Egypte eerst aangemoedigd om de aanvraag in te dienen. Vervolgens hebben NWP en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) consultants geleverd die hebben geholpen bij het opstellen van het basisvoorstel. Deze experts hebben ook tijdens het hele aanvraagproces advies gegeven. De financiering werd begin oktober 2017 toegekend.

In de laaggelegen Nijldelta woont en werkt ongeveer een kwart van de Egyptische bevolking, meer dan twintig miljoen mensen. De delta is kwetsbaar; de verhoging van het zeeniveau, gevolg van klimaatverandering, kan leiden tot desastreuze overstromingen. Het project “Enhancing Climate Change Adaptation in the North Coast of Egypt” moet de komende jaren bescherming gaan bieden. Het project voorziet onder meer in de uitbreiding van het dijkenstelsel, met om te beginnen de aanleg van 69 kilometer dijk om een aantal extra kwetsbare locaties te beschermen.

De financiering vanuit het Green Climate Fund gaat gepaard met tientallen miljoenen co-financiering door het Egyptische ministerie voor Waterbeheer en Irrigatie.

Met dit project worden een aantal extra kwetsbare locaties beschermd.

Job Kleijn
Ministerie van Buitenlandse Zaken, coördinator Egypte Delta Team

‘Met het Egypte-Nederland panel investeren we in de relatie, waardoor de Nederlandse sector op de kaart staat als het op tenders aankomt.’

NAAR HET BLOG

NWP bood de ondersteuning in het kader van het deltaprogramma voor Egypte, met financiering vanuit Partners voor Water. Naast het leveren van expertise hebben NWP en RVO.nl ook missies gefaciliteerd, een panel meeting georganiseerd en een studietour opgezet over integraal kustbeheer. Een tienkoppige delegatie van uitvoerende instanties uit Egypte kwam daarvoor naar Nederland.

Bij het opstellen en begeleiden van de aanvraag én tijdens de studietour hebben de Nederlandse consultants onder meer het gedachtegoed van integraal kustbeheer en ‘nature based solutions’ ingebracht. Mede daardoor zijn Nederlandse partijen goed gepositioneerd als in 2018 de eerste tenders loskomen voor de uitvoering van het programma.

Door het ‘nature based solutions’ gedachtegoed onder de aandacht te brengen, zijn Nederlandse partijen goed gepositioneerd.

Andere praktijkverhalen

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send