DE PRAKTIJK

NWP en FMO slaan handen ineen

NWP en de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO hebben in november 2017, tijdens de Amsterdam International Water Week, een Amsterdam Agreement ondertekend. Daar is in afgesproken dat ze samen twee waterinitiatieven gaan ontwikkelen.

Van links naar rechts: Lennart Silvis (NWP), Louis Strydom (FMO), Joris van Oppenraaij (NWP) en Aart Mulder (FMO)

Daar is in afgesproken dat ze samen twee waterinitiatieven gaan ontwikkelen. Die afspraak hebben ze vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Met de samenwerking geeft NWP handen en voeten aan het thema ‘finance for water’. Het toevoegen van financiële expertise versterkt in hoge mate de wereldwijde reputatie als een centre of water excellence.

 

Aart Mulder, Manager Partnerships for Development bij FMO, onderstreept het belang van de samenwerking voor zijn organisatie:

“De samenwerking met NWP draagt bij aan het bereiken van een van onze kerndoelen: het versterken van onze impact door het aangaan van partnerschappen en het benutten van deze partnerschappen om meer kapitaal te mobiliseren en investeringen te stimuleren in opkomende markten. We zien uit naar het opzetten van projecten die een verschil kunnen maken op het gebied van duurzame wateroplossingen.”

 

FMO en NWP hebben vastgesteld dat ze elkaar uitstekend aanvullen: NWP biedt de kennis en het netwerk in de waterwereld, FMO de expertise in het ontwikkelen en financieren van projecten. NWP identificeert kansrijke internationale waterinitiatieven en zal de juiste Nederlandse sectorpartijen rond dit waterinitiatief mobiliseren. FMO gaat dat initiatief vervolgens zo ontwikkelen en structureren dat het aantrekkelijk wordt voor verschillende soorten investeerders. Het eindresultaat van de projectontwikkeling moet zijn dat het initiatief technisch én financieel rond is en dus kan worden uitgevoerd.

De samenwerking geeft handen en voeten aan het thema ‘finance for water’.

Andere praktijkverhalen

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send