DE PRAKTIJK

Resilient Cities

In 2050 leeft ongeveer driekwart van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. Steden krijgen te maken met ongekende risico’s, mede als gevolg van klimaatverandering. Daarom staat werken aan het meer resilient, weerbaar maken van steden centraal in de Internationale Water Ambitie – en daarmee in het programma Partners voor Water. 

Grote maatschappelijke uitdagingen, op het gebied van economie, ruimtelijke inrichting en welzijn, gaan hand in hand met kansen voor de Nederlandse watersector. Die combinatie zorgde voor mooie resultaten. Samenwerking en innovatie staan centraal bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor wateruitdagingen in steden. NWP richtte zich in 2017 voornamelijk op het creëren van partnerships, bijvoorbeeld in Polen, en uitwisseling van kennis en ervaring. Hierdoor kwamen concrete kansen voor de sector in het vizier en boorde NWP nieuwe (internationale) netwerken aan gericht op architectuur en stedelijke ontwikkeling.

Een bijzondere stap was de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) door NWP en de Poolse stad Poznan, op 31 oktober, tijdens de Amsterdam International Water Week. NWP en Poznan gaan samen werken aan het vernieuwen van het Warta River Development Plan, gericht op klimaatbestendigheid. De stad wil sociale, economische en milieu-aspecten duurzaam integreren in het plan voor de rivier. Daarbij wil Poznan graag gebruik maken van de kennis en ervaring vanuit de Nederlandse (water)sector. In een eerder stadium is met steun van het Partners voor Water programma een Ontwikkelingsstrategie River Warta 2030 opgezet, samen met de gemeente Poznan. Het MoU richt zich nu op implementatie van concrete projecten die onderdeel uitmaken van deze strategie. Bouwen aan ‘resilient cities’ vraagt om een lange termijn aanpak met een duidelijke uitvoeringsagenda die de stad sterker maken.

Ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis kreeg in 2017 de opdracht om 44 Poolse steden met meer dan 100.000 inwoners te gaan helpen met de voorbereidingen op klimaatverandering. Dat gaat Arcadis doen in een consortium, samen met een aantal Poolse overheidsinstituten. De opdracht is een mijlpaal in een jarenlang proces in het kader van het Partners voor Water programma, waarin NWP een coördinerende rol speelde.

NWP en Poznan gaan samen werken aan het vernieuwen van het Warta River Development Plan.

‘NWP hielp ons steeds om precies met de juiste mensen in contact te komen. Je bent dan gewoon méér dan een gedegen technisch voorstel met een serie indrukwekkende cv’s, de beslissers kunnen je beter op waarde schatten.’

 

David van Raalten
Arcadis

NAAR HET BLOG

Het thema resilient cities stond ook centraal tijdens de Amsterdam International Water Week. Maar liefst 26 steden hebben in het Cities Leaders Forum hun concrete stedelijke opgaves gepresenteerd. Ze gaven daarbij ook aan op welke onderdelen ze belangstelling hadden voor Nederlandse expertise en inzet. NWP heeft in 2017 intensief de relaties onderhouden met deze steden, en we konden ze meteen in contact brengen met geïnteresseerde marktpartijen niet alleen uit de Nederlandse watersector maar ook internationale investeerders, banken en netwerken.

Vanuit Europa kwamen dit jaar veel verzoeken. Medio september bezocht een Deense delegatie Nederland om te bekijken hoe Nederlandse steden wateroverlast beperken. NWP organiseerde dit bezoek. Een missie naar Italië zorgde voor waardevolle contacten met steden in dat land die willen werken aan klimaatadaptatie. En in juni nam NWP deel aan het City-Utility Leaders Forum tijdens de conferentie Embrace the Water in Gotenburg.

Maar liefst 26 steden hebben in het AIWW Cities Leaders Forum hun concrete stedelijke opgaves gepresenteerd

‘De matchmaking van de missie bood ons de mogelijkheid om allerlei mensen te spreken die we anders niet zo makkelijk zouden ontmoeten, zowel Nederlands als Italiaans.’

 

Frank Uffen
Student Hotel

NAAR HET BLOG

De inzet op het thema resilient cities heeft veel nieuwe partijen, activiteiten en landen in het vizier gebracht. We hebben bijvoorbeeld in 2017 actief samengewerkt met:

  • de Global Centre of Excellence for Climate Adapations;
  • C40 – netwerk van wereldsteden die de effecten van klimaatverandering willen aanpakken;
  • ICLEI – een wereldwijd netwerk van meer dan 1.500 steden en regio’s die werken aan een duurzame toekomst;
  • Wereldwijde financiële instituties die nodig zijn om projecten ‘bankable’ en dus uitvoerbaar te maken.

Veel nieuwe partijen in het vizier

Andere praktijkverhalen

DE PRAKTIJK
Latijns-Amerika
DE PRAKTIJK
Europa
Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send