DE PRAKTIJK

Wereldbank Studietour

Een delegatie van tien stafleden van de Wereldbank en tien van hun ‘klanten’ uit Colombia, Peru, Kenia, Polen, China en India waren in juli 2017 in Nederland. Ze kwamen om te leren en inspiratie op te doen over van de natuur afgeleide oplossingen voor duurzaam waterbeheer.

NWP organiseerde de studietour in nauwe samenwerking met de ‘Water Global Practice’ van de Wereldbank en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De actieve samenwerking met de Wereldbank is een belangrijke strategie om meer inzicht te bieden in de Nederlandse aanpak op het gebied van water en haar toegevoegde waarde.

De delegatieleden maakten kennis met een breed scala aan Nederlandse ‘nature based solutions, zoals:
• drinkwateropslag/zuivering in de duinen;
• de ‘Zandmotor’;
• Ruimte voor de Rivier;
• omgaan met verzilting in Zeeland;
• afvalwaterzuivering in Epe;
• het ‘Kristalbad’ en de ‘Doorbraak’ van Waterschap Vechtstromen.

Tijdens de bezoeken was er volop gelegenheid voor de delegatie om van gedachten te wisselen met meer dan dertig Nederlandse experts. Op deze manier konden Nederlandse sectorpartijen oplossingen en benaderingen bij meer landen en gebieden onder de aandacht brengen. Daarnaast bood de studietour hen de mogelijkheid om toekomstige samenwerkingen te verkennen.

Op de laatste dag gingen de delegatieleden en de Nederlandse experts met elkaar in gesprek in verschillende discussiegroepen. Naar aanleiding van de studietour stelde de Wereldbank een rapport op met de geleerde lessen, met aandacht voor het Nederlandse gedachtegoed.

Meer inzicht bieden in Nederlandse aanpak en toegevoegde waarde

Andere praktijkverhalen

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send