4 | FINANCE

Techniek én financiering

NWP wil zorgen voor meer impact in het buitenland. Er moeten niet alleen plannen worden gemaakt; ze moeten vooral ook worden uitgevoerd. En daar is geld voor nodig.

Maar passende financiering kan lastig zijn, zeker in moeilijke markten. Het is dan ook zaak die financiering meteen vanaf het begin van de projectontwikkeling hoog op de agenda te zetten.

En dat betekent dat ook financiële partijen vroegtijdig moeten aanschuiven. Adviesbureau Mckinsey heeft berekend dat tussen nu en 2030 het duizelingwekkende bedrag van 7500 miljard dollar nodig is om de water targets van Sustainable Development Goal 6 (SDG6), een van de duurzame ontwikkelingsdoelen uitgeroepen door de VN, te behalen en dat daarvan 1200 miljard niet beschikbaar zal zijn wanneer de huidige trends zich doorzetten.

DE PRAKTIJK
Kenya Innovative Finance
Facility for Water

Adviesbureau Mckinsey

‘Tussen nu en 2030 is er 1200 miljard tekort voor targets SDG6’

Treffende voorbeelden
Dit voorbeeld van McKinsey laat zien dat toegang tot voldoende publieke en private financiering van steeds groter belang is voor het behalen van de Sustainable Development Goals en dus ook voor de Nederlandse IWA-doelstellingen. In 2017 hebben we, onder andere met ondersteuning vanuit het programma Partners voor Water, netwerken versterkt, financiële expertise aangeboden en concrete oplossingen voor projectfinanciering helpen ontwikkelen.

DE PRAKTIJK
Kustbescherming Egypte

Wat we doen is meer en meer gericht op die concrete uitvoering. KIFFWA in Kenia, de samenwerking met FMO Dutch Development Bank en de financiering van kustbescherming in Egypte vanuit het Green Climate Fund zijn daar treffende voorbeelden van.

Op de eerste rij
De aanpak heeft drie voordelen. Ten eerste komt er meer geld voor water; dat is goed voor de hele sector. Ten tweede wordt ‘finance’ toegevoegd aan de Nederlandse waterexpertise. En ten derde kunnen Nederlandse watersector partijen makkelijker schakelen wanneer dit soort expertise en instrumenten in Nederland ontwikkeld en gevestigd zijn. Dat zet de Nederlandse watersector op de spreekwoordelijke ‘eerste rij’.

DE PRAKTIJK
NWP en FMO slaan handen ineen
Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send