5 | NETWERK ORGANISATIE

De waterambitie

verbindt

NWP is voor alles een netwerkorganisatie. We verbinden bedrijven aan elkaar, aan contacten in het buitenland, aan overheden, kenniscentra, aan financiers etc. Het is de ambitie die ons bindt: zorgen voor meer impact in het buitenland.

We staan open voor anderen en we vragen van anderen om zich ook open te stellen voor samenwerking. Van elkaar leren we, met elkaar komen we verder.

Om onze rol als netwerkorganisatie optimaal te kunnen spelen, hebben onze accountmanagers voortdurend oog voor welke thema’s voor de bedrijven relevant zijn, wat de interessante trends en ontwikkelingen zijn en hoe je daar snel en doeltreffend op kunt inspelen. Ook de landenplatforms zijn een goed voorbeeld: daar spreek je elkaar, wissel je informatie uit en kun je coalities smeden.

INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN

Tijdens de Amsterdam International Water Week 2017, die NWP mede organiseerde, belichtte minister Rutte het thema Valuing Water vanuit zijn rol als deelnemer aan het
UN High Level Panel on Water.

Bouwen aan (inter)nationale netwerken
Een ander voorbeeld: collega Joris van Oppenraaij werkt een deel van zijn tijd bij Cardano. Dit bedrijf is gespecialiseerd in financieringsoplossingen voor ontwikkelingslanden. Zeer waardevol voor ons, omdat het thema water & finance hoog op onze agenda staat en we ons netwerk in de financiële sector willen versterken. Vanuit NWP steken we ook veel energie in onze relatie met de Wereldbank. In 2017 is via het ministerie van Buitenlandse Zaken een groep van zes Nederlandse experts bij de Wereldbank aan de slag gegaan. Dat is het resultaat van het water-partnership dat toenmalig minister Ploumen eind 2014 tekende met
Wereldbank President Jim Kim.

Op deze manier draagt Nederland bij aan het hoofddoel van de Wereldbank op watergebied: ‘helping countries to achieve water security for all’. Ook dat werkt twee kanten op: we zitten als Nederland dicht bij het vuur, dat levert ons waardevolle informatie op. En tegelijkertijd dragen deze experts bij aan het verspreiden van het Nederlandse gedachtegoed binnen de Wereldbank. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor toekomstige tenders.

NWP collega Koen Overkamp is in 2017 aangesteld als adviseur voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het gebied van de Sustainable Development Goals (SDG’s), en had als taak om de betrokkenheid van de sector bij de SDG’s te vergroten. Hij brengt daar zijn internationale kennis en ervaring in, en wij weten vervolgens wat er speelt, hoe het beleid zich ontwikkelt, wat de prioriteiten zijn. We willen zorgen voor meer impact in het buitenland. Daarom is het bouwen aan een effectief internationaal netwerk en internationale partnerships misschien wel het allerbelangrijkst. Een mooi voorbeeld is onze samenwerking met de stad Poznan in Polen. Wat minder zichtbaar misschien is de ondersteuning die NWP biedt aan de watersamenwerking op overheidsniveau tussen bijvoorbeeld Nederland en Egypte. Er is al een groot aantal jaren een bilateraal panel op hoog niveau, en je merkt nu dat het tot mooie dingen begint te leiden.

Wendbaar
De samenwerking gaat van groot naar klein en terug. We zijn actief in strategische netwerken, bijvoorbeeld met de ministeries die samen de Internationale Water Ambitie willen verwezenlijken. Vervolgens vertalen we deze kennis naar thema of markt.

Zo zijn we wendbaar en kunnen we snel inspelen op een omgeving die voortdurend in beweging is. Vanuit die thematische of geografische netwerken voeden we vervolgens ook weer de strategische netwerken. Er is een voortdurende wisselwerking.

Lennart Silvis
Directeur NWP

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send