9 | OVER NWP

Meer impact in het buitenland

Het Netherlands Water Partnership (NWP) is dé netwerkorganisatie van de brede Nederlandse watersector. 200 organisaties -profit en non profit- hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

Het Netherlands Water Partnership (NWP) is dé netwerkorganisatie van de brede Nederlandse watersector. Nederland heeft een sterke reputatie als het gaat over water.

Wij geloven dat Nederlandse waterexpertise wereldwijd het verschil kan maken. Daarom ondersteunt NWP de watersector bij export en internationale samenwerking. 200 organisaties -profit en non profit- hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

Het NWP netwerk is divers en daarmee uniek; bedrijfsleven, overheden, NGO’s en kennisinstellingen werken samen aan een internationale waterambitie. Van drinkwater tot waterbouw, van ontwikkelingssamenwerking tot export. Door samen te werken kan de Nederlandse watersector integrale oplossingen bieden voor complexe internationale watervraagstukken. En dit is nodig, want het risico op mondiale water crisis neemt alleen maar toe.

NWP DEELNEMERS

NWP werkt aan een sterke positie voor de hele watersector, maar deelnemers halen het maximale uit het netwerk.

 

FACTS & FIGURES

De samenstelling van ons bestuur en deelnemers-netwerk laat zien dat de brede Nederlandse watersector is aangesloten bij NWP.

NWP brengt vraag en aanbod dichter bij elkaar, door actief het nationale en internationale netwerk te betrekken. Nederlandse stakeholders, internationale instanties, ambassades en lokale netwerken zijn belangrijke partners bij kennisuitwisseling, matchmaking en opdrachten voor de Nederlandse watersector. Internationale beurzen en in- en uitgaande handelsmissies zijn voor NWP belangrijke platforms voor de promotie en positionering van Nederlandse waterexpertise.

ACTIEF IN 7 PROGRAMMA’S

NWP was in 2017 actief in 7 programma’s en werkte daarbij samen met RVO.nl, het ministerie van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, Ambassade in Kenia en Topsector Water.

FACTS & FIGURES

DRR missie Bolivia

Vanwege onze rol als spil in het brede Nederlandse waternetwerk en onze kennis over de internationale wateruitdagingen is het NWP vaak een partner in overheidsprogramma’s voor de watersector. Dit betreft programma’s zoals het Programma Partners voor Water, het ‘Water OS’ programma, Young Expert Programmes (YEP Programmes), Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) en het Dutch Surge Support Water (DSS).

Het NWP biedt haar deelnemers toegang tot het juiste netwerk in binnen- en buitenland, meer internationale zichtbaarheid, relevante kennis en informatie en, via het netwerk, invloed op ontwikkelingen binnen de sector en de overheid.

>> Bekijk het overzicht van NWP Deelnemers

COLOFON

Dit jaarverslag is een uitgave van het Netherlands Water Partnership (NWP)

Redactie
Anita de Wit (NWP)

Teksten
Bauke ter Braak, Communicatie Team NWP

Fotocredits
Deltares, Edu van Gelder fotografie, Rob Kamminga, ©SimGas BV 2018, Edyta Wisniewska, Peter Prins, Istock photo.

Design en development
DutchGiraffe

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Netherlands Water Partnership
Postbus 82327, 2508 EH Den Haag
+31 (0)70 304 3700 | info@nwp.nl
www.nwp.nl

Wilt u tekst uit deze publicatie overnemen? Neem dan contact op met NWP.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send