3 | PARTNERS VOOR WATER

Ruimte voor ambitie

NWP speelt binnen het programma Partners voor Water een verbindende en coördinerende rol. Ook in 2017 informeerden we de sector over marktkansen en versterkten we de relaties tussen bedrijven, NGO’s, kennisinstituten en publieke partijen.

Het programma Partners voor Water helpt de Nederlandse watersector sneller, efficiënter en effectiever buitenlandse markten betreden.

DE PRAKTIJK
Zuid-Amerika

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren het programma samen uit. NWP speelde in dit programma ook in 2017 bij uitstek een verbindende en coördinerende rol. We informeerden de sector over marktkansen, we versterkten de relatie tussen bedrijven, NGO’s, kennisinstituten en publieke partijen.

Een gezamenlijke aanpak is meer dan ooit noodzakelijk gezien de huidige en toekomstige wateropgaves. Werken in netwerkverband vraagt om krachtige en verbindende facilitatoren. Samen met en op verzoek van de sector zet NWP zich hiervoor in. We keken steeds welke mogelijkheden we konden creëren om Nederlandse expertise te koppelen aan internationale kansen.

 

ACTIEF IN 40 LANDEN

NWP heeft in 2017 de Nederlandse watersector bijeengebracht rond 40 landen, onder andere vanuit het
Partners voor Water programma.

FACTS & FIGURES

Waterveiligheid en waterzekerheid
Het ging ons daarbij om een bijdrage te leveren aan waterveiligheid en waterzekerheid in stedelijke delta’s. En tegelijkertijd om het versterken van de Nederlandse reputatie, verbeteren van onze marktpositie en vergroten van de omzet. Veel aandacht ging naar het verbeteren van de strategische positie. Die vergroot vervolgens de kansen voor de sector om toegang tot lokale markten en opdrachten te krijgen. Bijvoorbeeld als onderdeel van grote infrastructurele werken, zoals in Egypte en Zuid-Afrika. In Polen waren mooie opdrachten voor de Nederlandse watersector mede te danken aan onze inspanningen in het kader van Partners voor Water.

Deltalanden aanpak
Deze strategische koers werd misschien nog wel het meest duidelijk in de deltalanden aanpak onder het Partners voor Water programma, waarbij ingezet wordt op een goede G to G relatie (government to government) op het gebied van water. Een goede ‘bilaterale’ relatie geeft extra steun aan concrete mogelijkheden voor de Nederlandse watersector om een (nieuwe) markt te betreden.

DE PRAKTIJK
Europa

De Internationale Water Ambitie (IWA) is de basis voor Partners voor Water. Daarin werken de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat samen. De IWA heeft vier concrete doelen:

  • Waterveiligheid en waterzekerheid in minstens 8 stedelijke delta’s is meetbaar verbeterd;
  • In iedere delta zijn minstens twee toeleverende
    productieketens water effectiever of minder vervuilend ingericht en wordt het stroomgebied duurzamer beheerd;
  • Internationaal draagvlak voor preventieve aanpak van waterveiligheid, mede in het licht van klimaatadaptatie, is vergroot;
  • Doelstellingen van de Topsector Water ten aanzien van export van de Nederlandse watersector helpen behalen.
DE PRAKTIJK
Resilient Cities
Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send