8 | VOORUITBLIK

Versterken internationale reputatie

NWP wil de komende jaren nóg beter de koppeling maken tussen internationale wateruitdagingen en het aanbod van de Nederlandse sector. Die uitdagingen zijn er volop.

De toenemende verstedelijking, de klimaatadaptatie, de transitie naar een circulaire economie: water speelt steeds een centrale rol. Nederlanders zijn ondernemend, innovatief en ambitieus. We zijn overal ter wereld betrokken bij plannen om grote waterproblemen te lijf te gaan. Denk aan Jakarta, denk aan Bangladesh, denk aan New York.

Internationale reputatie versterken
We blijven in 2018 de mogelijkheden benutten om de sector op zulke podia in de kijker te spelen en de internationale reputatie van Nederland te versterken. Bij veel internationale programma’s van de Nederlandse overheid die NWP mede uitvoert, staat de relatie tussen nationale overheden centraal; ze hebben te maken met vergelijkbare uitdagingen in hun delta’s en willen samen aan oplossingen werken. Tegelijkertijd moet een groot deel van de Nederlandse sector het voor mogelijke opdrachten vooral hebben van lokale overheden en van het bedrijfsleven. Het is een belangrijke opdracht voor NWP om daaraan handen en voeten te geven.

ONDERNEMEND EN AMBITIEUS

Nederland is overal ter wereld betrokken bij plannen om grote waterproblemen te lijf te gaan.

Nederlanders zijn ook nuchter. Het gezegde ‘wat je van ver haalt is lekker’ gaat niet altijd op. Veel sectorpartijen willen het liefst ook in Europa hun activiteiten uitbreiden.

Daarop legt NWP de komende jaren extra focus, bijvoorbeeld door netwerken in meerdere Europese landen te versterken. Er liggen vooral ook commerciële kansen waar het gaat om compliance: veel Europese landen hebben nog veel werk te verzetten om te kunnen voldoen aan nationale en Europese regelgeving. Zoals de Kaderrichtlijn Water en de Hoogwater richtlijn. Die nuchterheid is ook nodig om onze weg te vinden te midden van de hevige internationale concurrentie rond reusachtige, vele miljarden vergende projecten.

Brede blik
Het is zaak daarin steeds samen met de sector de elementen te identificeren waarin Nederland kan excelleren. Van Nederlanders wordt gezegd dat ze goed kunnen rekenen. Ook een goede eigenschap om de kans op internationale opdrachten te vergroten.

FINANCIERING

Het gaat niet alleen om de techniek, maar ook om slimme financial engineering.

Want het gaat niet alleen om de technologie, maar ook om de financiering. Steeds vaker zal het aankomen op slimme financial engineering, bijvoorbeeld als publieke middelen niet volstaan om noodzakelijke projecten van de grond te krijgen. Die verbrede blik zal in de nabije toekomst zichtbaarder worden in het werk van NWP.

Nederlanders houden van duidelijkheid. Om te weten waar de kansen liggen en hoe we sectorpartijen in scoringspositie kunnen brengen, is het voor NWP noodzakelijk om goed te weten wat de sector kan en wil. Daarom blijven we u in 2018 opzoeken om te weten waar u mee bezig bent, in welke landen u uw vleugels wilt uitslaan, en wat u van ons nodig hebt om uw kansen op succes verder te vergroten. Daar sluiten wij dan op aan met onze activiteiten, zoals beurzen, missies, landenplatforms en thematische campagnes. Om onze ambitie waar te maken: meer impact in het buitenland.

Lennart Silvis
Directeur NWP

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send