Voorwoord

Sybe Schaap
Voorzitter NWP

2 | VOORWOORD

Met elkaar

voor elkaar

Dit jaarverslag laat een ding duidelijk zien: je moet in de watersector samenwerken om kansen in het buitenland te creëren en te benutten.

 

Dat hebben we in 2017 dan ook volop gedaan, bijvoorbeeld via de uitvoering van het Partners voor Water-programma. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl), de ministeries, de waterschappen en drinkwaterbedrijven, de kennisinstituten, NGO’s en natuurlijk het bedrijfsleven. We hebben de sector op allerlei manieren ondersteund bij hun internationale ambities. Denk aan landenplatforms, marktinformatie, evenementen, matchmaking, promotionele activiteiten en communicatie. In 2017 hebben we ons ingezet over de volle breedte van de sector, maar tegelijkertijd met een duidelijke thematische en geografische focus, mede afgestemd op de Internationale Water Ambitie.

Als Nederlandse sector moet je niet alleen overtuigende kennis en technologie meebrengen, maar steeds vaker ook een net zo innovatieve aanpak om een project ‘bankable’ te kunnen maken. Daar hebben we in 2017 prachtige stappen in gezet. Een thema dat me persoonlijk zeer aanspreekt, is watercrisis.

Ernstige watertekorten en overstromingen brengen migratiestromen op gang, die samenlevingen uit balans kunnen brengen: zowel in het land waaruit de migranten vertrekken als waar ze aankomen. In 2017 hebben de we eerste stappen gezet om dit complexe thema te agenderen; we willen samen met de sector toewerken naar nieuwe ideeën en oplossingen. In het regeerakkoord is water, te veel of te weinig, inmiddels opgenomen als een van de grondoorzaken van migratie. Watertekorten en overstromingen hebben ook alles te maken met klimaatverandering, en daarmee met een ander belangrijk thema: resilient cities. We hebben op dat gebied mooie resultaten kunnen noteren, bijvoorbeeld in Polen. De Memorandum of Understanding die NWP met de Poolse stad Poznan sloot, gericht op het vernieuwen van het Warta River Development Plan, is daar een goed voorbeeld van. 

En om de breedte van onze inzet nog eens aan te geven: zelf leidde ik vorig jaar een Nederlandse missie naar Oman die heeft geresulteerd in een taskforce waarin beide landen aan een gezamenlijke wateragenda gaan werken. Dat is niet alleen goed voor de kansen in Oman, er is ook een brug geslagen naar de hele Golf-regio.

Uiteraard sluit ik af met hét hoogtepunt van 2017, waar alle thema’s samenkwamen die ik hiervoor noemde: de Amsterdam International Water Week. NWP kijkt daar met trots op terug, vanwege het succes van het evenement zelf én omdat het op vele manieren concrete lijnen naar de toekomst trekt. Zo concreet zelfs dat er negen Amsterdam Agreements zijn afgesloten. Unieke publiek-private samenwerkingen die de komende jaren het verschil gaan maken. Zulke resultaten geven ons vooral ook de motivatie en de energie om met volle inzet door te gaan op de ingeslagen weg. Er is immers nog een wereld te winnen!

Sybe Schaap
Voorzitter NWP

Rapport Watercrisis

Oorzaak van conflict
of bijdrage aan stabiliteit

Een wereldwijde watercrisis tekent zich af. Water gerelateerde rampen en concurrentie over schaars water nemen toe. Wanneer deze het bestaansrecht van mensen bedreigt en niet tijdig en adequaat wordt geadresseerd staan die mensen voor de keuze: het conflict aangaan of migreren. De UNHCR vreest dat de wereld in 2050 zo’n 200 miljoen klimaatvluchtelingen kent. Ook het World Economic Forum (WEF) waarschuwt dat de watercrisis een van grootste risico’s is voor de wereldeconomie.

NWP onderzocht voor de Nederlandse watersector wat dit betekent en hoe Nederland een bijdrage kan leveren aan oplossingen

LEES HET RAPPORT

De urgentie en het politieke belang van water is daarmee een acuut en existentieel veiligheidsvraagstuk geworden. Om de watercrisis te keren en de impact ervan te beperken is een ware watertransitie nodig in het kader van de mondiale klimaatadaptatie.

BewarenBewaren

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send