6 | YEP PROGRAMMES

Kickstart voor
internationale carrière

Meer dan 100 Young Experts uit de water- en agrofood sector gingen in 2017 internationaal aan de slag via Young Expert Programmes.

Young Expert Programmes (YEP Programmes) jaagt de internationale loopbanen aan van jonge Nederlandse en lokale professionals in de water- en agrofood-sector.

DE PRAKTIJK
Bijdragen aan SDG’s

En tegelijkertijd zorgt dat voor vernieuwing en verjonging van expertise in de sectoren. In 2017 konden meer dan honderd Young Experts internationaal aan de slag, een absoluut record.

Sterke groei
YEP Programmes wordt uitgevoerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het NWP en het Food & Business Knowledge Platform (F&BKP). Het YEP programmabureau is gevestigd bij NWP. Sinds de start in 2013 is het aantal Young Experts gegroeid tot bijna 300 eind 2017, in 36 landen en bij 96 organisaties.

Coaching en ervaring

Young Experts doen door YEP Programmes internationale ervaring op. Daarnaast krijgen zij intensieve coaching.

De sterke toename in 2017 was te danken aan het zeer grote aanbod van YEP-posities vanuit de Nederlandse water- en agrofood-sectoren en het nog kunnen toekennen van tweejarige contracten. Het huidige programma loopt namelijk af in 2020. Maar op een vervolg wordt al geanticipeerd.

Young Experts aan de slag

YEP Alumni
YEP wordt daarom door NWP actief tijdens landenbijeenkomsten, missies en beurzen gepromoot, nationaal en internationaal. De YEP-programma’s, bestaande uit YEP Water en YEP Agrofood, dragen op die manier bij aan het vergroten van de Nederlandse impact in het buitenland.

Uit hun carrièrestappen blijkt dat bijna alle Young Experts (die na afronding van hun YEP-contract onderdeel worden van het YEP Global Alumni Network) werkzaam blijven in dezelfde sector.

DE PRAKTIJK
YEP Global Alumni Network
Marjon Reiziger
Manager YEP Programmes bij NWP

‘De Young Experts Programma’s zijn uniek in Nederland, en ze zijn absoluut succesvol. Dat potentieel moet je benutten.’

NAAR HET BLOG

DE PRAKTIJK
Bredere en duurzame toekomst

Het aantal Young Experts is gegroeid tot bijna 300 eind 2017, in 36 landen en bij 96 organisaties.

Er is veel vraag naar de alumni, ze vinden na YEP snel werk. Dit vergroot de inzet van Nederlandse kennis internationaal en leidt tot beter toegeruste waterexperts.

Inmiddels werkt al 21% van de Young Experts in management functies.

Facts over
de Young Experts Programmes

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send